Novarina, Valère (FR)

 

Filozof, filolog, dramatik, režisér, malíř, performer (*1947). Je autorem více než čtyř desítek textů pro divadlo. Studoval Danta, jeho diplomová práce pojednává o divadle Antonina Artauda. V různých divadlech sám režíroval desítku svých textů, často bývá rovněž autorem jejich scénického řešení. Jeho texty uvedli také režiséři jako Roger Blin a Jean-Pierre Sarrazac. Od osmdesátých let se výrazně zaměřuje na vizuální stránku uměleckého artefaktu, věnuje se performing arts. Je tvůrcem různých happeningů, v nichž prokomponovává malbu, kresbu, hudbu i video.         Z textů pro divadlo: Imaginární opereta (Opérette imaginaire); Projev k živočichům (Le Discours aux animaux); Vy, kdož obýváte čas (Vous qui habitez le temps); Pro Louise de Funèse (Pour Louis de Funès); Pokrm (Le Repas); Scéna (La Scène); Jsem (Je suis); Drama života (Le Drame de la vie).


Synopse

IMAGINÁRNÍ OPERETA