DOSPĚLÉ DÍTĚ / MRTVÉ DÍTĚ (Adult Child/Dead Child, 2017)

Claire Dowie

Překlad: Barbora Havlová
Žánr: monodrama
Obsazení: 1 žena

Dospělé dítě/Mrtvé dítě je první velkou hrou britské dramatičky a performerky Claire Dowie s premiérou v roce 1987. V roce 1988 byla hra oceněna Timeout Award a v roce 2010 cenou Best Drama Fringe Report.  Hra je o dospívání dítěte, sleduje jej od útlého dětství až po adolescenci. Celým životem je doprovázeno imaginární kamarádkou. Ta se mění z nevinné a chápající až v manipulativní, cholerickou a nebezpečnou, způsobující skrz hrdinku potíže nejen okolí, ale zejména jí samé. Motiv duševní choroby může být znakem pro postupné uvědomování si dítěte vlastní homosexuální orientace (autobiografický prvek kořenící z vyrůstání v 60. a 70. letech 20. století). Základním tématem hry je izolace a osamělost uprostřed společnosti.

 

Poznámka k překladu – překlad je vyhotoven z ženského pohledu (jak autorky, tak překladatelky), ovšem postava může být stejně tak ztvárněna mužem, jak sama autorka v úvodu hry uvádí.  

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.