ODLET DO ZÁHŘEBU

Jan Jurek

Obsazení: 3 muži, 2 ženy

Hlavním protagonistou hry je zhruba čtyřicetiletý muž Petr, který se pod tlakem okolností rozhodne letět někam pryč, aniž by dopředu věděl kam. Ocitne se v letištní hale s tím, že teprve v ní se rozhodne, jaké místo zvolí. Postupně přicházíme na to, co ho k jeho rozhodnutí vedlo a v jaké se ocitl situaci. Nejprve se dá do řeči se zaměstnankyní letiště Kateřinou, kterou v samém úvodu při odbavování zpraví, že nemá žádnou letenku a že tedy počká na let, kde pro něj bude volné místo. Má ale podmínku, teplo, slunce, moře. Kateřina k němu zpočátku přistupuje s nedůvěrou, pak se spolu ale přece jen sblíží, neboť je zjevné, že být v letištní hale je pro Petra záležitost zcela mimořádná. Nikdy dřív nikam neletěl, natož pak sám … a to proč je sám, proč vedle sebe nikoho nemá, se pak dozvíme ve sledu druhém při jeho povídání si s dívkou, která se vrátila z Indie.

Vzniká zde konfrontace dvou odlišných přístupů k životu, odlišných úhlů pohledu na svět, přesto jim to tak říkajíc ladí a jsou v určité lidské souhře. Petr se pak dostává do kontaktu i s dalšími zaměstnanci letiště. S vrchním, který podává občerstvení v místní malé restauraci, se strážníkem, který tam vše hlídá a brání možným rizikům, plynoucím aktuálně i z přistěhovalecké situace a možným útokům teroristů. I toto téma je v rámci vedlejší dějové linie ve hře zakomponované. Ti všichni se kolem Petra „semknou“ ve snaze mu podat pomocnou ruku a podpořit ho v tom, aby někam letěl a stal se i tímto rozhodnutím víc dospělým mužem, kterým i přes svůj věk dílem mnoha okolností, zdá se, zcela není. Dostává se mu pochopení, ale i přímých „knock outů,“ aby se posunul, aby nebyl zbabělec, aby se stavěl problémům čelem a zase neutekl zpět do svého, jak on říká, dětsky zařízeného pokoje.

Celá hra se odehrává v prostorách letištní odletové a příletové haly. Není příliš náročná na výpravu, stojí na textu jako takovém a projevu herců ve svých rolích. Letiště je zde mj. prostor, v němž dochází ke střetávání různých kultur a ras. Místem, kde je člověk součástí všudypřítomného pohybu, dynamicky působícího světa, v němž je důležité mít se na pozoru a činit správná rozhodnutí. Jelikož chyba by znamenala pro Petra letět jinam, než by měl, a tím nabrat třeba nesprávný kurs. A to v širším měřítku, než by muselo být na první dobrou v kontextu hry zřejmé.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.