A VYDALY SE RYBY VÁLČITI S ČLOVĚKEM (Y los peces salieron a combatir contra los hombres, 2003)

Angélica Liddell

Překlad: Kateřina Chromková, Eliška Pírková
Obsazení: 1 muž, 1–2 ženy

Provokativní text Angéliky Liddell je součástí trilogie Actos de resistencia contra la muerte (Projevy vzdoru ke smrti). Je rozdělený na prolog a tři části. Vystupují v něm dvě ženské postavy, Angélica a Děvka, a jeden muž – Pan Děvka. Liddell se v tomto společensko-kritickém textu zabývá tématy imigrace, xenofobie a sociální nespravedlnosti.

Střídají se monology autorky Angéliky a jejího alter ega, postavy Děvky, oblečené do španělské vlajky. Angélica v úvodu komentuje hru od první vize, na scéně rozplácnuté bílé velryby Moby Dicka, z jejíhož břicha vystupuje sto černochů s rybími hlavami, přes idealizovaný obraz Španělska jako země slunce a pláží, pokřivený realitou plnou turistů a topících se imigrantů z Afriky, až po apokalyptickou představu, že se vlády ujmou ryby.

Děvka: Všiml jste si, pane Děvko, že ta ryba má lidské oči?
Utopilo se tolik černochů, že se objevují ryby s lidskýma očima.
Ryby už snědly tolik černochů, že jim začínají růst lidské oči.
Rybáři by měli dostat pušky.
Protože rybu s lidskýma očima je třeba zabít jako člověka, že, pane Děvko?
Protože černoši jsou taky lidé, že, pane Děvko?

Angélica, chladně a věcně, jako by četla titulky novinových článků, informuje o konkrétních datech a počtech mrtvých a nezvěstných přistěhovalců, utopených ve snaze dostat se na španělský břeh. Děvka se svým emocionálně expresivním a sarkastickým monologem obrací na mlčícího Pana Děvku, bělocha nalíčeného načerno, který má reprezentovat katolickou a buržoazní společnost, politiku, moc, bohatství, lhostejnost k problémům chudých, stereotypní představy Evropanů o Africe a úpadek etických hodnot. Svůj slovní útok, plný ironie, zesílený neustálým absurdním opakováním frází, namířený proti všemu, co zosobňuje Pan Děvka, stupňuje až do bodu naprostého zhnusení z něj a ze sebe samé. Závěr hry odkazuje k dílu Piera Paola Pasoliniho.

Překlad vznikl pro Divadlo Feste, které hru uvede v české premiéře formou scénického čtení na festivalu Specific 2017.

Překlad hry získal 2. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2016.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.