LEONCE A LENA (Leonce und Lena)

Georg Büchner

Překlad: Ludvík Kundera
Žánr: komedie (veselohra)
Obsazení: 9 mužů, 3 ženy (kompars)

LEONCE (napůl rozvalený na lavici): Co po mně chcete, pane? Připravovat mě na moje povolání? Mám práce plné ruce, nevím, co dřív. Podívejte, napřed musím třistapětašedesátkrát za sebou plivnout na tenhle kámen. Už jste to někdy zkusil?


Leonce, zasněně melancholický korunní princ království Poppo, a Lena, princezna z království Pipi, se vzbouří proti rozhodnutí svých královských otců a nezávisle na tom druhém utečou do Itálie, kde se nepoznáni tím druhým do sebe zamilují. Po návratu do království Poppo je sice odhalena jejich identita, ale Leonce a Lena již neberou svůj sňatek jako zvůli rodičů ale jako zásah vyšší prozřetelnosti. Skutečný podtext hry je však nutné hledat v Büchnerově sociální kritice, kdy v souladu se svou dřívější činností v Společnosti pro lidská práva, se vysmívá existenciálním problémům, které řeší Leonce jako nástupník trůnu – jako hlupákům se posmívá všem, kteří musí pracovat.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.