PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Vlasta Špicnerová

Žánr: loutková pohádka
Obsazení: 2 – 4 herci, loutky

Pohádka pro děti od 3 do 8 let, volně na motivy pohádky H. Ch. Andersena.

 

„Na rozdíl od jiných adaptací této pohádky, které víceméně troskotají na absenci dějotvorných vztahů mezi postavami, obohatila Vlasta Špicnerová svoji dramatizaci Princezny na hrášku o nový psychologický moment. Královna lpí na synovi tak, že jí žádná nevěsta není a nebude dost dobrá. Zkoušku s hráškem vymyslí, až když všechny její mateřské intriky proti jasné kandidátce manželství selhaly. Nakonec sice kapituluje, ale ne před výsledkem absurdní zkoušky „pravosti“ princezny. Vzdává se zdravému rozumu a citu.“ (Eva Hanžlíková, Československý loutkář, duben 1992)

     

Toto psychologické obohacení charakteru postavy samozřejmě formuje i děj. Původně pouze anekdotický příběh se přirozeně rozrůstá o nové dramatické situace. Pohádka je psána v žánru úsměvné komedie „ze života“. Režisérům i hercům skýtá svým vtipem, hravostí a barvitostí hodně možností.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.