HALÓ, AFRIKO! (Annexe 26bis, 2009)

Rodrigue Yao Norman

Překlad: Michal Lázňovský, Matylda Lázňovská
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži

„Naše země je ta, o který se zmíníme každý den. Pojmenuj zemi, o který mluvíš každý den, a já ti řeknu, že je to tvoje země.“

 

Tožský autor ve své hře řeší zásadní dilema Afričanů, žijících v Evropě. Dva bratři, kteří přišli před lety z Afriky do Belgie, se rozhodují, zda se vrátit do Afriky nebo zůstat. Napjatý noční rozhovor odkrývá složitost existence černého imigranta v Evropě, jeho ponižující postavení, věčné balancování na hranici legality a kriminality. Vyvstává otázka, co je ještě možné přijmout a kde už je překročena hranice lidské důstojnosti. Hra dává nahlédnout nejen do života Afričana v postavení imigranta, ale ukazuje také naši evropskou civilizaci v poněkud jiném světle, než v jakém jsme ji schopni vidět sami.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.