NESTYDA (Petite Souillure)

Koffi Kwahulé

Překlad: Michal Lázňovský
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 2 ženy a duch

V lidském světě je čas trojí.
Čas mluvit,
Čas dělat,
Čas vidět.
A tak, když nastane čas mluvit,
Promluv!
Když nastane čas věc vykonat,
Jednej!
A když nastane čas se ohlédnout,
Skládej účty!
Lidský svět, to jsou tyto tři časy.
Baba Sissoko (mág). 

 


Nestyda je podobenstvím o hříchu, za nějž je nutné zaplatit. Divadelní báje v rytmu jazzu je psaná formou montáže, pracuje s maskou a vychází z rituálu. Rafinovaná hra s až detektivní zápletkou je africkou variantou příběhu antické Oresteiy, mísí se v ní tradiční evropské vlivy spolu s vlivy africkými. Drama má velmi sevřený příběh, reflektující současnost v kterémkoli velkém městě světa. Jazyk hry je barvitý a metaforický.


Autor hry Koffi Kwahulé pochází z Pobřeží slonoviny, nicméně trvale žije v Paříží a své hry píše ve francouzštině. Svět Kwahulého her je magický, skutečnost v nich střídá sen, realita mýtus, evropské vlivy se protínají s jeho africkými kořeny.

 

Nestyda měla českou premiéru v Divadle DISK v roce 2003.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.