NEVĚSTA

Martin Františák

Obsazení: 6 mužů, 5 žen

Váha života a úcta k člověku se už dávno vytratily. Odkvétající třešně se zbarvují krví. Romantika vesnice končí spolu s posledním výstřelem do králíkárny...


Nevěsta je příběh nepojmenované a zároveň kdekoli a kdykoli zjevitelné moravské vesnice. Realismus pokřivených vztahů současnosti se prolíná s dávnými křivdami zahalenými do snových retrospektivních momentů. Fabule je inspirována nalezenými deníky Anny Javorkové, která se svou matkou přivandrovala do kraje, kde jim nic nepatřilo. Vlastnictví je jedním z mnoha motivů hry. Všichni pro sebe chtějí urvat co nejvíc a na hromadě majetku se teprve snaží marně budovat svůj domov, svá místa, kde by cítili respekt a zároveň svobodu. Ten, komu stačí hliníkové příbory, páchne divností.

 

Hra Nevěsta vznikla na základě deníků ženy, zachycujících její vztah a soužití s vlastní matkou. V horské obci na Valašsku žila před mnoha lety v malém domku ovdovělá matka s dcerou, kterým místní říkali nevěsty – což ovšem znamenalo nevěstky. Základní linii příběhu tvoří smutná výpověď o osudu obou žen, přivandrovalkyň, které se kvůli živobytí prodávají místním mužům, přičemž matka svoji dceru k prostituci nutí. Na pozadí jejich života jsou rozkresleny komplikované vztahy v obci a snaha starousedlíků bránit svůj domov před nově příchozími. V kontrastu s idylickým obrazem venkova se zde ocitá motiv lovu, atmosféra plná chladu a zla. Hru otevírá scéna, v níž si místní rozebírají majetek, který po nevěstách zbyl. Silný dramatický náboj vnáší do hry příchod neznámé ženy do vsi, jak se později ukáže, dcery mladší nevěsty, kdy hra nabývá rozměrů antické tragédie.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.