Horáčková, Veronika (CZ)

Horáčková, Veronika

Absolventka bakalářského studia němčiny a nizozemštiny na Filozofické fakultě MU. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu, a to obory Nizozemský jazyk a literatura a Překladatelství německého jazyka. Kromě studia se zabývá výukou jazyků a vlastní literární tvorbou. Získala ocenění v Překladatelské soutěži Jiřího Levého a za svou bakalářskou práci cenu Comenius Scriptieprijs. V budoucnu by se chtěla věnovat uměleckému překladu.


Překlady:

MIGHTYSOCIETY1 aneb JAK JSEM SE I JÁ NAUČIL MILOVAT NEJNOVĚJŠÍ POLITICKÝ ZÁZRAK