PLNÉ RUCE REVOLUCE

Janek Lesák, Natálie Preslová

Žánr: dokumentární drama
Obsazení: 6 – 19 mužů, 2 ženy

Původní autorský scénář dvojice Natálie Preslová a Janek Lesák je jedním z několika aktuálních pokusů o vyrovnání se s odkazem naší nedávné minulosti - tedy s událostmi spjatými s listopadovými událostmi roku 1989. Scénář vznikl pro inscenaci Slezského divadla v Opavě, kde byl autory také uveden. Autoři na základě pečlivého studia dobových materiálů, a to jak dokumentů a materiálů archivních, tak těch, které přelomové období naší historie vědecky či případně populárně-naučně zpracovávají, vytvořili zábavně laděný náhled na možný scénář listopadových událostí, v němž se pseudo-dokumentární formou prolínají události historické a zdokumentované (ostatně: většina samotých promluv a textů vychází z autentických přepisů dobových rozhovorů a jednání) s těmi fiktivními (ač nezřídka uvěřitelnými) či s pouze potenciálními alternativami historického dění. Text mladých autorů - oba jsou narozeni právě v období traktovaných událostí, oba v listopadu 1989 - je dramaturgicky velmi obratně zpracovaným pásmem, jehož ústředními postavami je navíc poměrně originálně koncipované trio: Václav Havel, Saša Vondra a Jiří Křižan. V kontextu dalších „profesionálních” (více či méně) autorských dramatických textů, které se při příležitosti 25. výročí listopadových událostí objevily, se jedná o jeden z nejlepších dokumentárně-dramatických textů, zabývajících se nedávnou tuzemskou historií vůbec.

 

Text získal druhé místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2014.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.