KONEC DĚJIN - JEDNA ŽENA (Fin de l'histoire, 2007)

François Bégaudeau

Překlad: Kateřina Neveu, Katia Hala
Žánr: dokumentární drama - monolog
Obsazení: 1 žena

Někdo přichází a je to žena. Zkusme se na ni jen dívat a slyšet ji. Dívat se jak mluví, slyšet jak vypráví. Nehledat, co se za jejími slovy skrývá, ale co ukazují. Někdo přichází a je v tom všechno. Celý svět v jejím hlase, v jejích slovech, v jejím výrazu. Zatímco Dějiny pokračují ve své hrdinské a marné cestě, objeví se před námi koncentrát modernosti a je to žena.Těmito slovy François Bégaudeau uvádí svůj román a potažmo dokumentární divadelní hru Konec Dějin – jedna žena. Výchozí bod hry je reálná osoba v konkrétní situaci. Francouzská novinářka Florence Aubenas (1961) strávila v Iráku v roce 2005 pět měsíců v zajetí. Do vlasti se za velkých emocí vrátila dne 14. června 2005. Její osudy sledovali lidé napjatě po celé Francii: na radnicích měst visely v době zajetí fotografie novinářky a jejího iráckého průvodce, neuběhl den, aby jim přes média nebyla vyjádřena podpora. V den svého návratu poskytla novinářka tiskovou konference během které vylíčila podmínky zajetí : byla držena v temném sklepě se zavázanýma očima, mohla udělat jen 24 kroků na záchod a zpět, promluvit jen 80 slov, musela se naučit jíst bez pomoci rukou atd. Postoj novinářky během konference ale překvapil - žádné zhroucení, žádné naříkání, žádná sebelítost, ale naopak odstup, ironie, smysl pro humor. Síla jejího charakteru dala Bégaudeauovi příležitost k tomu, aby v jejím projevu hledal obraz ženské revoluce, respektive to čemu říká „koncentrát modernosti“. Hra napsaná mužem zde přináší pohled na dějiny skrze ženu.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.