VILLA DOLOROSA (2009)

Rebekka Kricheldorf

Překlad: Aneta Bučková
Žánr: činohra
Obsazení: 4 ženy, 2 muži

Ve staré, rozpadající se vile po rodičích oslavují sourozenci Olga, Irina, Máša a Andrej po tři roky Irininy narozeniny. Letargické, intelektuální klima jejich společného vegetování postupně stále více narušuje Andrejova nová, poněkud jednodušší žena Janine, která se nebojí zavádět v domě svá vlastní pravidla. Andrej se kvůli ní vzdává práce na svém románu a nechá se zaměstnat na městské správě. Nešťastně vdaná Máša naváže tajný vztah s ženatým mužem, avšak nemá odvahu začít s ním nový život. Nespokojená učitelka Olga sice povýší na ředitelku, ale jen proto, že se v učitelském sboru plném prosťáčků zkrátka nenašel nikdo lepší. Studentka Irina tak dlouho přebírá mezi studijními obory a svými obdivovateli, až je zadaný i poslední ctitel, kterého konečně chtěla vzít na milost.

 

Hra, která je volně inspirovaná Třemi sestrami, pracuje s čechovovskými motivy intelektuálnosti a pasivity. Všichni jsou se svým životem nespokojení, ale nezmůžou se na víc než na lamentování a bezvýsledné řečnické kroužení kolem svého problému. Jejich filosofické debaty o práci nebo o společnosti připomínají často spíše navzájem se prolínající monology než dialog. Autorka tak výborně vykresluje bezradnost dnešní dravé doby, ve které se navzdory nekonečnému množství možností lidé se sklonem příliš přemýšlet cítí uvězněni ve svém nenaplněném životě. Každé rozhodnutí nebo projev iniciativy jsou ostatními odsouzeny jako „nápad za všechny prachy“, na stěnách visí prázdné rámy, protože sourozenci neví, co do nich dát, a jen přihlouplá, ale svým způsobem schopná Janine přesně ví, co chce…

 

Úspěšná německá dramatička Rebekka Kirchendorf nechává své tři sestry a jejich okolí potácet se odnikud nikam s jistou mírou nadsázky, a hra tak nabízí řadu humorných momentů. To jí ovšem neubírá nic na tísnivosti neutěšené existence jejích postav.

 

VILLA DOLOROSA měla premiéru v říjnu 2009 v Jeně.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.