DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

Vanda Zaplatílková Hutařová, Karel Čapek

Žánr: pohádka
Obsazení: 4 muži, 6 žen (hlas z nahrávky – vypravěč)

Pohádková adaptace Dášeňky Karla Čapka se zaměřuje především na malé diváky – děti od 3 let. Příběh začíná narozením Dášeňky a pokračuje jejím postupným dospíváním až do doby, kdy si ji odvedou noví majitelé. Důležitou úlohu v Dášeňčině přípravě na život hraje Matka Příroda, která štěně učí nejrůznějším dovednostem a zahrnuje ji všelijakými domácími úkoly. Teprve když Dáša splní svůj hlavní úkol, tj. přejít zahradu z rohu do rohu, vyroste. Během své každodenní výuky však stihne prožít všelijaká dobrodružství a potká se s rozličnými zvířátky.
       Hlavní děj doprovází písničky a autentické pohádky z předlohy, které rozdělují jednotlivé dny a které Dášeňce vypráví její člověk - tedy Karel Čapek.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.