expres praharadotín

Pavel Bušta

Obsazení: variabilní


Hra expres praharadotín líčí osudy dnešního adolescenta, který se narodil v Radotíně u Prahy. K tomuto zvláštnímu městu chová vřelé city a kde může, tam jej obhajuje. Jeho hra se skládá z devíti obrazů, jež jsou každý sám o sobě uzavřen, ale spojuje je postava Petra a jeho milovaného města. Hra začíná "konfliktem" s Bohem, v nějž okolí malého chlapce proti jeho vůli nutí uvěřit. Petr ale obhájí svůj vlastní názor, a stává se tak teenagerem. Druhý obraz je ódou na Smíchovské nádraží, které Petrovi zajišťuje spojení s velkým světem dospělých lidí. Forma básnického textu je tedy zcela namístě. Dále našeho hrdinu čeká iniciace třemi zly: alkoholem, marihuanou a sexem bez lásky. Ve všech těchto zkouškách ohněm obstojí. Některé obrazy nejsou uzavřenými scénami, ale jen jakýmisi skeči, krátkými parodickými situacemi. Smutkem jsou zastíněny obrazy o vážné nemoci kamarádky Zuzany a setkání s bezdomovcem Jiřím Petráškem, který se stane Petrovým kamarádem. Obě scény končí tragicky. Katarze textu je jak ve výsměchu maloměšťákům, kteří Radotínem pohrdají, tak v očistné lázni velkého milostného vzplanutí při rituálním tanci na muziku Franze Schuberta. Celá hra je jak lehkou moralitou, tak vlídným pohledem do dnešních mladých duší.

 

Hra získala 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2012.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.