PEGGY PICKITOVÁ VIDÍ BOŽÍ TVÁŘ (Peggy Pickit sieht das Gesicht Gottes, 2010)

Roland Schimmelpfennig

Překlad: Markéta Polochová
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 2 ženy


Drama Rolanda Schimmelpfenniga je jedním z titulů napsaných v rámci mezinárodního projektu Africká trilogie. Na pozadí shledání dvou manželských párů řeší klíčové společenské téma: děti.

Rámcově hra odkazuje ke hře Edwarda Albeeho Who is afraid of Virginia Woolf/Kdopak by se Kafky bál? Dva lékařské manželské páry se sejdou po šesti letech, které jeden z nich – Martin a Carol – strávil na misi v Africe. Při zprvu radostném a dojemném shledání vyjdou najevo skryté křivdy obou párů. Diskutována jsou klišé spokojeného rodinného života s jedním vzorným dítětem versus následky obětování se „vyšší věci“. Frank a Liz mají ve svých čtyřiceti dům s garáží, auto, poklidný život a dcerku Kathie, Martin a Carol se vrátili z pobytu v Africe, který je změnil, jejich manželství tam navíc prošlo krizí a prochází jí doteď. Také tam museli nechat „dcerku“ Annie – děvčátko, jež si de facto osvojili. Celé setkání je katastrofickým obrázkem toho, jak moc se lidé, kteří si byli blízcí, změní vlivem prostředí a zkušeností a jak jeden druhému závidí, aniž by do životů těch druhých viděli.

Schimmelpfennig pracuje ve svém značně fragmentárním textu se dvěmi rovinami – první prezentuje vlastní dějovou linku setkání, druhá přináší glosy a komentáře všech čtyř postav, které zároveň předjímají děj a rozkrývají fakta, která ve hře přijdou později či nezazní vůbec. Výrazným motivem jsou větné repetice, jimiž je děj přerušený jedním z glosujících monologů napojován.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.