POUŠŤ (Die Wüste, 2005)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Obsazení: 9 mužů, 3 ženy + několik epizodních rolí-hlasů


     Hrdinou Dorstovy hry je skutečná osoba, francouzský důstojník Charles de Foucauld, který sloužil ve francouzské armádě v Alžírsku na přelomu 19. a 20. století a svou činností, např. mapováním území, posloužil kolonizačním záměrům. Pro svůj prostopášný život byl však z armády propuštěn a jako poustevník žil pak dál v zemi Tuaregů, kde byl 1916 bandity zavražděn.
   
    Dorst v časově na sebe nenavazujících scénách líčí jak jeho rozmařilý důstojnický život, včetně intimního vztahu k manželce jistého státního činitele, tak jeho konversi ke katolické víře a jeho „zázračná“ vidění (v roce 2005 byl Foucauld církví blahoslaven). Hrdina je vystaven rozličným zkouškám, které mají ukázat jeho mimořádný charakter. Jeho přítel, procházející průběžně dějem, hledá v závěru hry jeho vraha. V pojetí autora je jím mladý Tuareg Ouksem, se kterým se Foucauld přátelil. Poryvy písku vanou na scénu. Vše pohřbí písek. Taková je závěrečná Dorstova scénická poznámka.

    Fragmentární hra, která jednotlivými obrazy vytváří obraz pouště na zemi i v lidech.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.