LEGENDA O NEBOHÉM JINDŘICHOVI (Die Legende vom armen Heinrich, 1997)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Žánr: činohra (básnická pohádková parabola o moci lásky a sebeobětování)
Obsazení: 6 mužů, 3 ženy, sbor


    Autor vychází ze středověké veršované povídky Hartmanna von Aue Der arme Heinrich o rytíři, jehož tělo je pokryté mokvajícími boláky a kterého může vyléčit přispěním dívky lékař v Salernu. Dívka Elsa, která se o tom doví, uteče z domova, najde rytíře ve věži, ve které se ukrývá, a přemluví ho k cestě do Salerna, na které ho chce doprovázet i s vědomím, že pro rytířovo uzdravení musí obětovat vlastní život. Dorst pak v dramatických scénách líčí jednotlivá zastavení na cestě, během níž vztah dívky Elsy a rytíře prochází vývojem, který u rytíře vyústí na konci cesty v rozhodnutí obětovat sebe, aby se pro něho nemusela obětovat Elsa. Tím dochází ke katarzi, rytíř Jindřich se uzdraví a vše vyústí ve šťastný konec.
    Pozn. překladatele: Stejné téma zpracoval ve veršované hře Gerhardt Hauptmann a o půl století před ním americký básník H.W. Longfellou, autor slavné Písně o Hiawathovi.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.