JANE EYRE (Jane Eyre, 1997)

Polly Tealeová

Překlad: Nepřeloženo
Obsazení: 7 mužů, 9 žen


Polly Tealeová je britská režisérka, spolupracující se slavnou divadelní společností Shared Experience, je autorkou několika adaptací literárních předloh. Jane Eyre z roku 1997, její verze románu Charlotty Brontëové, ale není pouhou dramatizací slavného milostného příběhu chudé vychovatelky Jany Eyrové a tajemného pana Rochestera. Tealeová vidí Janu Eyrovou jako příběh o potlačené svobodné vůli a sexualitě, rozporu mezi dobovou, upjatou morálkou a přrozeností. Dvě románové postavy - Janu a Berthu Masonovou, šílenou ženu pana Rochestera, jež žije zavřená na půdě jeho sídla - pak popisuje jako dvě poloviny jedné osobnosti, jejíž je Bertha pudovou a Jana rozumovou složkou.
    Příběhu Jany Eyrové, respektive románu Širé sargasové moře, jenž popisuje manželství Berthy Masonové a pana Rochestera, se Tealeová věnuje i ve své další hře After Mrs Rochester.


  Text v originále je k dispozici v DILIA. Překlad můžeme zprostředkovat.