NEZNÁMÁ (Něznakomka, 1906)

Alexandr Blok

Překlad: Danuše Kšicová
Žánr: Lyrická hra o jednom dějství a třech obrazech
Obsazení: 5 mužů, 1 žena a kompars


Fantastická feérie Neznámá– třetí z Blokovy tzv. lyrické trilogie (Bufonáda, Král na náměstí, Neznámá) – se z cenzurních důvodů na ruskou scénu dlouho nemohla dostat. Nakonec se jí ujal v experimentálním provedení na své vlastní petrohradské scéně V.E.Mejerchold (1914). Postavou tajemné krásky – hvězdy obdivované Hvězdářem –, jež vyhoví touze Básníka a sestoupí na Zemi, Blok rozvíjí vizi své slavné sbírky Verše o Krásné Dámě a řady dalších veršů včetně stejnojmenné lyrické básně. Dějištěm hry je stejně jako v Bufonádě zimní Petrohrad, navozující svou poezií kanálů, přepažovaných oblouky mostů a můstků, i kontrastem lidových lokálů a vznešených salonů tu pravou snovou atmosféru nezbytnou k realizaci tří vidin. První scéna nás uvádí do předměstské hospody s koloritem veselých kumpánů, kde bývá častým hostem i Básník, hledající inspiraci ve víně. Dva z hostí jsou ostatně nositeli proslulých jmen Verlaine a Hauptmann. I jejich chování ostře kontrastuje s básnickým mýtem spjatým s příjmeními, jejichž jsou nositeli. Na principu kontrastu je budována i druhá vidina, uvozená lyrickým monologem Hvězdáře, přerušeného hulákáním domovníků táhnoucích opilého Básníka. Na nočním přízračném mostě se v padajícím sněhu setkává Neznámá s mýtickou postavou Blankytného, jenž však nerozumí její čím dál tím reálnější touze po lásce. Hvězda, která sestoupila na Zemi, však nezná její zákonitosti a odchází s prvním, kdo o ni projeví zájem. Všichni protagonisté se nakonec setkávají ve světském salonu, kde překvapená paní domu změní biblické jméno Neznámé na módní Mari. Zatímco Hvězdář vypráví o pádu jím objevené nové hvězdy Marie, mladík je šokovaný, že jeho náhodná milá se objevila ve společnosti a básník si nemůže vzpomenout, odkud ji zná. Neznámá využije chvíle osamění a vrátí se zpět na oblohu. Wolkrův sen zabitý svým uskutečněním platí jen v sociální, nikoli ve spirituální rovině.

VERŠE SPJATÉ S NEZNÁMOU

Fantastická hra Neznámá měla předehru v Blokově lyrice. Krásná neznámá se v ní zjevuje ve třech ročních obdobích. V básni počínající verši Tam v nočním pronikavém mrazu (Tam v nočnoj zavivajuščej stuže, srpen 1905) je dominantou krasavice v krajkoví a s prasklým vějířem, plující za cinkání rolniček nad temným polem mrazivou sněžnou vánicí, jež přináší vášnivé poselství. Jádrem další básně Tvá tvář je bledší než byla (Tvoje lico blednej čem bylo, březen 1906) je milostný příběh, začínající v zešeřelých vratech domu. Jeho hrdinka má podobu komety padající z nebe a zametající vlečkou Zemi. Její partner, jenž ji provází na jejím putování kosmem, je obdařen mocí mága. Stěžejní místo v minicyklu zaujímá proslulá báseň Neznámá (Neznakomka, 24. 4. 1906) s atmosférou letních večerů v letoviscích, s projížďkami po setmělém jezeře a korzem dam a pánů v buřinkách. Krasavice skrytá za závojem a pštrosími pery přichází sama do restaurace a snu básníka, hledajícího pravdu ve víně. Tajemstvím je obestřena i báseň Vlečka s hvězdným prachem (Šlejf, zabryzgannyj zvezdami, září 1906) a báseň začínající veršem Počkej! Sejmi masku! (Maska! Otkrojsja!) s obrazem maškarního plesu a dívkou mizící v hvězdné dálce. Verše lze použít jako prolog, epilog či výjev na proscéniu.

(Knižní vydání: Dramatika ruského symbolismu, 3. Malé hry o lásce. A. Blok: Bufonáda – Neznámá; V. Brjusov: Tajemný host, FF MU, Brno 2004. Smílková, fakultní prodejna FFMU, 602 00 Brno-2, A. Nováka l.)


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.