PRYČ!

Miroslav Bambušek

Obsazení: 2 muži, 1 žena


Je po válce, ale nenávist, vraždění a pomsta zůstává. Hořkost nám zatemnila mozek a my střílíme a střílíme... slovy... náboji... do srdce... do těla. Pomsta nás ovládá staletí a i teď, kdy je zapotřebí, aby si země a lidé odpočali, zaplakali a otřepali se z hrůz, kdy je potřeba si podat ruce a obejmout se, jsme schopni v sobě najít špetku síly a všechno všem oplatit.
    Miroslav Bambušek osobitým a citlivým způsobem zobrazuje trhlinu naší poválečné doby. Čechové se, zmožení a unavení z hrůz válečné doby, ale stále plní zloby, která byla silnější než cokoliv jiného, se stejnou krutostí mstili německému lidu. Muži, ženy, děti a vše, co mělo německou národnost, vše se střílelo a jako odpad házelo na jednu hromadu. Oko za oko, zub za zub? Ano, jedině tohle pravidlo zůstává a taky pach, pach, který se usadil do mraků, pach strachu a krve.
    Děj nás seznamuje se třemi postavami, Josefem Ottem, Josefem Kitlem a Annou Löwenbeinovou. Všechny tři spojuje konec války, všechny tři spojuje strach. Anna je Němka, která se jednoho večera dovolá Josefovi a přemlouvá ho, aby zachránil její maminku, která byla odvezena do tábora a čeká na smrt. Josef, který je poznamenán hrůzou koncentračního tábora, kde byl jeho tatínek zastřelen a jeho maminka si posléze vzala život, nejprve pomoci Anně odmítá. Jak se hovor vyostřuje, postupně se do Anny zamilovává. Josef Otte, který pracuje u nádražní revoluční gardy, patří přesně k těm, kterým vystřílet zásobník do německé ženy přináší přinejmenším pocit zúčtování. Jsi Němec? Chcípni. Krátká hra Miroslava Bambuška, držitele Ceny Alfréda Radoka, vystihuje poválečnou náladu nejen v České Republice, ale v celém světě.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.