O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Jan Jílek

Obsazení: 5 mužů, 5 žen a kompars


V úpravách klasické pohádky O Šípkové Růžence se autor Jan Jílek přiblížil symbolickým dramatům Maurice Maeterlincka. Změnil původní pohádkové schéma na obrazný příběh Prince, který nedokázal dostát svému životnímu ideálu a ze své cesty za vysvobozením zakleté Růženky byl sveden setkáním s Modrou královnou, do níž se zamiloval. Až jeho synovi se podaří uskutečnit to, oč usiloval on. Zloba Třetí sudičky je motivována její bolestí za křivdy na ní spáchané. Působivou scénickou metaforou je obraz království, kde všichni předou na zlatých kolovrátcích.

  Text je k dispozici v DILIA.