ZÓNA

Miroslav Bambušek

Žánr: „Výlet do apokalypsy“
Obsazení: 3 muži, 1 žena


Je čas po poslední revoluci, čas po lokální nukleární válce - kdesi v budoucnosti. Místem nukleárního zásahu se stal tranzitní prostor České republiky, jakožto zrušený tranzit z východu na západ, vymezený bílý prostor. „Bílý prostor“ po zásahu je uzavřen, kontaminované prostředí je neprostupně uzavřeno. Poznamenaný život v zóně je odepsán a postupnými zásahy zvenčí likvidován, avšak jsou tu ještě pořád lidé, kteří chtějí - kteří potřebují - kteří musí žít, jejichž puzení k životu je jaksi mocnější než všudypřítomná smrt... Zóna je o hledání jiné metafyziky pro novou civilizaci. Zóna je okamžikem velká bolesti, z níž se zrodí zázrak. Hra byla uvedena jako završení projektu Perzekuce.cz v industriálním prostoru holešovické La Fabriky.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.