PORTA APOSTOLORUM (Porta Apostolorum, 2004)

Miroslav Bambušek

Obsazení: 7 mužů, 2 ženy


Malý poválečný večírek v jednom malém pohraničním městě, malé noční zúčtování s jednou váženou německou rodinou. Krutá, strašná hra o věcech, o kterých raději nikdo nechce nic vědět.
                                                                            (Marie Reslová) Fritz slaví narozeniny, na oslavu přicházejí jeho bývalí spolužáci, pan Starosta, právě se navrátivší z koncentračního tábora, zástupce policie a další obyvatelé pohraničního města Postellberg. Fritzova matka Maria je hostí koninou a společně se těší, až zapnou proud a všichni si budou moci poslechnout gramofon. Válka skončila, ale křivda a nenávist v srdcích zůstala. Kdo všechno je zapojen do spiknutí proti Fritzově německé rodině? Kdo přišel slavit a kdo vykonat hrůzný čin odplaty?
    Bambušek svůj drásavý sudetoněmecký příběh rozehrává ve třech základních časových rovinách, které na sebe navazují, probíhají paralelně nebo se vzájemně prolínají, aniž by je autor výrazně odlišoval. Vytváří tak děsivou symfonii hlasů těch, kteří prošli očistcem válečných let a ukazuje, jak těžký je návrat do normálního života. Postmodernistické tendence se v textu projevují kolážovitými citacemi z nejrůznějších zdrojů – od Leninova životopisu, přes časopis Pionýr z 80. let, až po úspěšnou knihu Patrika Ouředníka Europeana z roku 2001. Scénické poznámky nahrazuje autor v současné době populárními emotikony – „smajlíky“. Všechny tyto prostředky spoluvytvářejí děsivou, ale zároveň groteskní atmosféru Bambuškovy hry. Miroslav Bambušek získal za hru Porta Apostolorum 2. místo v dramatické soutěži Cen Alfréda Radoka za rok 2004.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.