LEBENSRAUM (ŽIVOTNÍ PROSTOR) (Lebensraum)

Israel Horovitz

Překlad: Alexander Jerie
Obsazení: 2 muži, 1 žena
Dekorace: náznaková


Israel Horovitz, v současné době nejhranější autor ve Francii, napsal toto drama po svém pobytu v Německu, kde zjistil, že dnešní mládeži slovo „holokaust“ už nic neříká. Od svého vzniku v roce 1996 byla hra přeložena do několika jazyků a byla inscenována v mnoha evropských zemích.     Německý kancléř Rudolf Stroiber se probudí zbrocen potem, protože měl noční můru: na Německu stále lpí ošklivá skvrna hanby za zabití šesti milionů Židů ve druhé světové válce. Svolá proto vládu a veřejně oznámí, že zve šest milionů židovských občanů na celém světě, aby se vrátili do Německa, kde dostanou práci a byt a stanou se rovnoprávnými Němci. Jeho prohlášení vzbudí obrovský rozruch a reakce jsou jak kladné, tak i velice záporné. Autor pak s nesmírným citem pro lidskou povahu vykresluje příběh několika osob a celých rodin, které tato zpráva nejvíce zasáhla. V těchto příbězích hraje hlavní roli několik zásadních faktorů: láska, nenávist, pomsta a nakonec smíření.     Dílo je napsáno pro tři herce, kteří na prakticky holé scéně, pouze s pomocí kostýmů a rekvizit, znázorní kolem padesáti postav.

  Text je k dispozici v DILIA.