KUPŠ (Kupsch)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Obsazení: 1 muž + němá mužská role v závěru


Hra je zpovědí společensky úspěšného muže, který postupně ztrácí svou identitu tím, že do něho vrůstá cizí bytost. Hrdina ztrácí společenské vazby, propadá se na dno společnosti a druhá bytost, která se v něm usídlí, ho posléze zcela rozdvojí a zničí.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.