JÁ, FEUERBACH (Ich, Feuerbach)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Obsazení: 2 muži, 1 žena
Dekorace: jeviště při přestavbě


Herec Feuerbach se po sedmi letech, během nichž nevystupoval na jevišti, přichází předvést řediteli jednoho divadla. Zatím ho však přijme pouze asistent. Mezi ním a hercem se zapřede rozhovor, během něhož se ukáže, že Feuerbach strávil oněch sedm let v psychiatrické léčebně, že je osobností sice mimořádnou, avšak neschopnou vrátit se do normálního života, a tedy ani do divadla. To potvrdí i závěr, kdy Feuerbach předvádí monolog Goethova „Tassa“, a ředitel, jehož přítomnost může divák jen tušit z asistentova sdělení, beze slova odejde.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.