HANNAH A MARTIN (Hannah and Martin)

Kate Fodorová

Překlad: Anna Nováková
Obsazení: 4 muži, 4 ženy


Hannah a Martin, první divadelní hra brooklynské spisovatelky Kate Fodorové, byla poprvé uvedena na jaře roku 2003 v TimeLine Theatre v režii Jeremy B. Cohena. Hra se setkala s velkým úspěchem; již v roce 2002 získala cenu Roger L. Stevens Award. Na úspěchu se výrazně podílely i herecké výkony zejména představitelů hlavních rolí - Elizabeth Richové a Davida Parkese. Fodorová využívá prvky expresionistického dramatu a kombinace s filmovou projekcí.
  Děj se odehrává v Německu v rozmezí několika desetiletí, v době před druhou světovou válkou a po ní, a vychází z lidsky i morálně problematického vztahu filozofky židovského původu Hanny Arendtové a jejího učitele a milence Martina Heideggera. Heidegger je v jejich vztahu svrchovaným vládcem. Posílá Hannu studovat ke Karlu Jaspersovi a jejich vztah postupně upadá. Heidegger kráčí za svými velkými cíli, Hana se provdá, ale její manželství skončí poté, co je manžel donucen emigrovat. Heidegger se otevřeně přiklání k nacismu. Hannah odjíždí do Ameriky. Po válce se do Německa vrací, aby pro list New Yorker napsala sérii článků o procesu s vůdcem Hitlerjugend Baldurem von Schirachem. Proces tvoří paralelu i k jejímu osobnímu hledání. Od manželů Jaspersových se Hannah dozvídá další podrobnosti o Heideggerových protižidovských postojích. Nakonec navštěvuje i manžele Heideggerovy. Arendtová si je vědoma, že odpověď, k níž ve svém hledání nakonec dochází, je hluboce problematická, přesto se pro ni rozhoduje.
  Hra vychází ze skutečných událostí a životů skutečných lidí, nedrží se však důsledně historických fakt. Fodorová totiž především vede k přemýšlení o obecných morálních otázkách viny a trestu a hranicích svobody myšlení a projevu.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.