CO DĚLAT (Akrobati)

Tankred Dorst

Překlad: Vladimír Tomeš
Žánr: Variace (3 aktovky) na téma Lev Nikolajevič Tolstoj
Obsazení: 3 muži
Dekorace: náznaková


Tolstého syn Ljova, kerý utekl před Říjnovou revolucí do Ameriky, hledá pomoc a existenci u ředitele cirkusu, Rusa, který odešel pod vlivem Tolstého učení s duchobranci před mnoha lety z vlasti, žil zprvu po „tolstojovsku“, ale zmohl se teprve, když Tolstého ideje zavrhl. Přesto není vnitřně spokojen a po dramatické výměně názorů s Tolstého synem, při níž sekunduje ještě artista - ekvilibrista, nabízející řediteli své číslo, nakonec využívá synovy podobnosti s otcem, aby v jeho podniku předváděl živý obraz slavného spisovatele a pohledem na něho sobě i divákům připomněl jeho morální maximy a očistil se aspoň na chvilku od života, prožitého v honbě za ziskem.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.