PŘÍPITEK VŠEM LÁSKÁM

Zdeněk Zelenka

Žánr: Dramatizace 3 humorných povídek z Dekameronu
Obsazení: 4 muži, 3 ženy
Dekorace: náznaková


Dramatizace povídek ze slavného Boccacciova Dekameronu. Tři humorné, rozverné milostné příběhy s pestrým dějovým propletencem, s řadou milostných intrik, záměn, převleků, komických nedorozumění a hlavně lehce choulostivých situací. Slovní a situační humor, radost ze života, oslava lásky - to jsou hlavní znaky této dramatizace, která dává příležitost zejména souboru složenému z mladých, výrazně komediálních herců.

  Text je k dispozici v DILIA.