HERAKLES

Miroslav Bambušek

Žánr: Třídílná tragedie na motivy starověkých legend o Heraklovi
Obsazení: 5 mužů, ženský sbor, hlasy v ráji


Čas: Kdysi dávno před Kristem
Místo: Jihovýchodní Evropa - přibližně prostředí, které mnohem později obývali Řekové.
Jde o docela novou interpretaci starověkých legend o Heraklovi. S Euripidovým či Sofoklovým zpracováním má jen některé styčné body. Má tři části: 1. Prolog, 2. Souboj v chrámu a 3. Obě? obci.

1. Herakles zde vystupuje jako vysloužilý válečník, který sloužil bohům a nyní se dožaduje odměny za své služby - daru nesmrtelnosti. Přichází Hermes, který mu má dar předat, Herakla označuje cejchem božství a rituálně mu předává plod věčnosti. Herakles plod pozře, ale následně odmítne následovat Herma do říše bohů a vrací se do Théb za svou ženou, aby ji uchránil před smrtí, čímž se zásadně prohřeší proti božskému kultu a obrátí tím proti sobě hněv bohů.

2. Hylos, Heraklův syn, mezitím na matčino přání přináší smrtelně jedovaté hady a Alkestis, Heraklova žena, spáchá sebevraždu. Hylos svého otce proklíná. Herakles se vrací domů, zjiš?uje, co se stalo, a propadá zoufalství. V tu chvíli si Hermes přichází pro Alkestis. Propukne souboj a když se už zdá, že Herakles vyhrál, Hermes na něho sesílá bohyni šílenství Lysu. Herakles zešílí a rituálně zneuctí svou již mrtvou ženu.

3. Herakles se probudí ze svého šílenství a zpočátku nechápe, co se stalo. Jeho syn se na něm mstí a nutí ho, aby si uvědomil, co způsobil. Herakles je zoufalý, proklíná bohy i sám sebe a zcela se noří do svého zoufalství. Přichází rodinný přítel a představený obce Thezeus a od Hyla se dozvídá, co se stalo… Nabádá Herakla, aby zapomněl a vyšel mezi lid, aby obětoval bohům a potvrdil, že je teď svatý a nesmrtelný. Herakles to odmítá, ale Thezeus ho nakonec přinutí k panovnické povinnosti. Herakles bere svou zneuctěnou ženu a vstupuje na obětiště před lid. Lidu oznámí, že nastal konec bohů a čas smrti a společně se svou ženou se upálí.

Hra byla napsána v září 2002. Tentýž námět autor (pod stejným názvem) zpracoval jako libreto komorní opery.

  Text je k dispozici v DILIA.