Fo Dario


:


Světoznámý italský dramatik, působící také jako režisér, scénárista, herec či autor scény a kostýmní výtvarník se narodil ve vesničce San Giano v provincii Varese v Lombardii. Fo začal v roce 1940 studovat architekturu v Miláně, kterou však dokončil až po druhé světové válce, během níž byla celá jeho rodina aktivní v protifašistickém odboji.
Hned po válce se také začal věnovat divadlu. Zpočátku působil v milánském divadle, v němž vystupoval s improvizovanými monology. V té době začíná jeho spolupráce s divadelní společností Franco Parentiho. Dostal také možnost spolupracovat se státním rozhlasem, tu ukončil skandál, který jeho vystoupení vyvolalo mezi představiteli církve i vlády. Rozruch však budí celá tvorba Daria Fo. Většina jeho kariéry byla spojena se spoluprací s jeho ženou, herečkou Francou Rame. S tou založili několik divadelních společností a připravili dlouhou řadu různých vystoupení. Franca se starala především o administrativní záležitosti, Dario psal scénáře, připravoval scénu, navrhoval kostýmy, hrál, režíroval a k některým svým hrám skládal i hudbu. Jejich tvorba navazovala na tradici commedie dell´arte. V satirických dramatech Fo neváhal využít biblických motivů a všímal si aktuálního politického i společenského dění, které nevybíravě kritizoval, stejně jako působení církve. Proto ho celý život provázely nejen potíže s cenzurou, ale také řada osobních výhrůžek.
Za svůj život vytvořil několik desítek her, které byly přeloženy do mnoha jazyků a s velkým diváckým ohlasem jsou uváděny na zahraničních scénách. Fo je držitelem řady ocenění, k nejprestižnějším patří Nobelova cena za literaturu, která mu byla udělena roku 1997. DILIA má kromě jiných k dispozici také jednu z jeho nejslavnějších her nazvanou Archandělé nehrají biliár (1959).