ČINIL JSEM, JAK JSEM MOHL. ŠTĚSTĚNA, JAK SE JÍ ZACHTĚLO. (Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido)

Lope de Vega

Překlad: Cyril Navrátil
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 3 ženy


Zdálo se, že Ženy a sluhové budou poslední objevenou hrou tohoto mistra pera. Minimálně v prvních dekádách tohoto století. Avšak ecce! Další dosud neznámé dílo génia španělské literatury. Tato hra patří mezi ty vážnější. Asi proto, že patří do autorova pozdního období tvorby, kdy už byl unaven vlastními peripetiemi.

Jak už je pro Lopeho hry typické, dotkneme se témat vážných jako vrcholná politika (tedy klasických palácových pletek a intrik). Tak i těch ještě vážnějších jako je láska. Neboť víc než rána do srdce od nepřítele bolí ta do zad od milované osoby.


  Připravujeme český překlad.