OBCHODNÍCI (Les Marchands)

Joël Pommerat

Překlad: Jaromír Janeček
Žánr: činohra
Obsazení: 1 žena, variabilní počet němých postav


Divadelní bajka Obchodníci je současně vyprávěna dvěma způsoby: vypravěčkou, která se snaží o objektivitu a neutralitu svého postoje, hovořící o svých problémech s bolestí zad, o snech své sousedky a kamarádky, o hrozícím zavření továrny, která ji a mnoho lidí v okolí živí, o rodinách na pokraji katastrofy, o hrozící válce a současně řadou němých scén-obrazů předváděných němými postavami. Reál prolíná fikce. Němé scény doprovázející slova vypravěčky nejsou jen jejich pouhou ilustrací. Její slova doplňují, někdy dokonce i zpochybňují a vyvracejí. Zcela záleží na režisérovi a hercích, jak příběh a smysl celé bajky doplní svou imaginací či dokonce snem a představí nám svět ironie, tragédie, reálu a fikce formou černé komedie.

Obchodníci v sobě spojují zajímavé aktuální téma a nevšední formu zpracování.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.