KAPR VÉVODY Z BRIENNE (La Carpe du comte de Brienne)

Jacques Mougenot

Překlad: Jaromír Janeček
Žánr: komedie
Obsazení: 3 muži


Kapr vévody z Brienne je komedie o dvou jednáních a třech postavách. Jedné krásné letní noci se ze stejně neznámých jako extrémních důvodů ocitnou Max s Ferdinandem (jeden ateista, druhý věřící) pod nočním nebem plným hvězd. Na břehu kanálu se pustí do diskuze o smyslu života a existenci Boží. Diskuze se místy mění v hádku. Nečekaný příchod třetí postavy, Lešíváhy, existence nijaké a bez výrazu, jejich spory přeruší. Oba kumpáni jsou dojati osudem nešťastníka, kterému se v životě nedaří ani sebevražda, a prokáží mu službu tím, že ho přizvou na společnou cestu na onen svět. Tady by hra mohla skončit, ale my se s nimi opět ocitáme v prázdném prostoru divadla, v onom "Nic", které ale neuspokojí ani víru jednoho ani nevíru druhého. Tu ale přichází zářící Lešíváha, jehož jen sama věčnost dokázala změnit, a dává svobodu i fantazii tvůrci (současnému Molierovi francouzského divadla, dle některých) a tím dopřává i hře překvapivý konec.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.