NESLUŠNÍ (Indecent, 2017)

Paula Vogel

Překlad: Lenka Kapsová
Žánr: Hra se zpěvy
Obsazení: 4 muži, 3 ženy


Indecent mapuje vznik jedné pobuřující inscenace a osudy umělců, kteří riskovali svoje životy kvůli účinkování ve hře, kterou jedni vnímali jako důležitou součást židovské kultury a druzí jako provokativní a urážlivý akt. Hra se zpěvy z doby, kdy imigrantské vlny měnily současnou tvář Ameriky, je podstatnou vzpomínkou na společensky důležitý moment v historii divadla.

Drama autorky Pauly Vogel, držitelky Pullitzerovy ceny za hru Jak jsem se učila řídit, bylo nominováno na cenu Tony za nejlepší hru.


  Text je v elektronické podobě k dispozici v DILIA.