DVEŘE MUSÍ BÝT OTEVŘENÉ, ANEBO ZAVŘENÉ (Une porte doit etre ouverte ou fermée, 1845)

Alfred de Musset

Překlad: Jaromír Janeček
Žánr: činohra
Obsazení: 1 muž, 1 žena


V jedno zimní odpoledne, v její návštěvní den, se jeden hrabě vydá k jedné markýze. Vzhledem k počasí je jediným, kdo toho dne přijde. A tak milostné tance mohou začít. Po mnohých nudných galantnostech, svádění, odmítání, otevírání a zavírání dveří, falešných odchodech, hra končí zasnoubením obou aktérů. A definitivním zavřením dveří za nimi. Krátká hra Alfreda de Musseta je vzácným divadelním klenotem, který autor nazval rčením.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.