KONTAKT

Martin Algus

Obsazení: 5 mužů, 3 ženy


Hra Kontakt je propletencem tří příběhů o samotě a opuštěnosti.

 

Tallinn. Rita je zdravotní sestra, která má na starost péči o šestnáctiletého paralyzovaného chlapce Reného. Podle instrukcí by v rámci terapie měla s chlapcem mluvit, a tak mu začne vyprávět o svém životě, doufajíc, že to pomůže oběma. Její matka spáchala sebevraždu, když byla Rita ještě dítě, a se svým otcem, který byl hodně sebestředný a stále zaměstnaný prací, se rozhádala. Přes to všechno existuje jeden světlý bod v jejím životě, kdy se cítila šťastná, a to za revoluce, kdy se zamilovala do dánského chlapce Johana. Byl to jen krátký románek, Johan slíbil, že si budou psát, ale už se nikdy neozval. Díky tomu, že malému Renému mohla vyprávět svůj životní příběh, sebrala Rita odvahu, aby opustila nekončící sebelítost a posunula se dál. A René pohne prstem. Pro oba je to obrovský průlom.

 

Helsinki a Stockholm. Anton a Georg cestují, aby našli investory pro výzkumný projekt v oblasti kosmologie. Anton je velmi zapálený (nebo se tak alespoň tváří), na rozdíl od Georga, který nemůže svému bývalému studentovi a spolupracovníkovi odpustit, že dal přednost obchodu před vědou. To, co oba muže spojuje, je potřeba utéct před vlastními problémy. Anton, který stále cítí vinu za sebevraždu své manželky, se rozhádal se svou dcerou (Ritou) a o to víc se ponořil do vědeckých výzkumů. Georg má finanční problémy a stejně jako Anton problémy s dcerou, která proti jeho vůli zanechala studií.

 

Copenhagen. Johan žije po propuštění z psychiatrické léčebny sám v domě svých rodičů, kteří jakožto členové jisté sekty spáchali hromadnou sebevraždu. Jeho asistentkou a terapeutkou je Anna, která opustila Estonsko poté, co opustila univerzitu. Pro oba dva znamená toto setkání znovunalezení životního smyslu.

 

Hra získala první místo v dramatické soutěži of Baltic New Drama 2011.


  Hra v anglickém překladu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad může DILIA zprostředkovat.