SIRNÉ MAGNOLIE (Väävelmagnooliad, 2013)

Martin Algus

Obsazení: 2 muži, 1 žena


Hra z roku 2013 vznikla na základě skutečné události.

Do života ženy ve středních letech, která je na vrcholu své kariéry a právě se náhle vrací její starý otec. Vzpomínky na něj se točí jen kolem výprasků a domácího násilí. Žena navíc právě  získala nabídku na práci svých snů. Její partner její ambice podporuje, a to nejen kvůli možnosti lukrativního zaměstnání, ale především proto, že nesouhlasí s tím, aby se žena všeho vzdala a starala se o svého otce. Takže když se podle něj rozhodne špatně, tak partner jednoho dne zmizí. Opustí ji, aby se sama vyrovnala se ztracenou profesní příležitostí, nutností starat se o otce a čelila traumatům z dětství. Tak by se dal ve stručnosti popsat děj, aniž bychom vlastně řekli, o čem hra je. Text je sporý, poetický, metaforický – má blíže k poezii než realismu. Poetický realismus. Tento rozpor mezi příběhem a jazykem používá autor záměrně, neboť si je plně vědom toho, že poezie jen zdánlivě představuje pro diváka jistý odstup. Nemilosrdně ho naopak vtahuje do reality postav. 

Hra získala druhé místo v dramatické soutěži New Drama Competition 2013.


  Hra v anglickém překladu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad může DILIA zprostředkovat.