V PADESÁTI OBJEVILA MOŘE (A cinquante ans elle découvrait la mer)

Denise Chalem

Překlad: Cyril Navrátil
Žánr: absurdní tragédie
Obsazení: 2 ženy + dítě (dívka, 10 let)


MATKA Klidně jsem vás oba mohla vyhodit z okna, nebo udělat bůhví jakou jinou pitomost. Vaše výchova byla pro mě křížovou cestou.
DCERA Bravo, výborně! Uděluji vám zlatou medaili za splněnou povinnost. Co to plácám, splněnou...
MATKA Ah! Nech si toho svého sarkasmu.


Mladá žena se snaží  ̶ z části poetickou a často do absurdnosti dovedenou formou  ̶  popsat vztah dcery s matkou. Se svou židovskou tradicionalistickou matkou. Věčný konflikt. Náhlá smrt matky. Výčitky. Sama autorka vysvětluje nutkání, které ji přimělo k napsání této hry: „Jednoho dne jsem se přistihla, jak naprosto přesně napodobuji gesta své matky…“  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.