BLÍŽENCI/GEMINI

Pavel Bušta

Obsazení: 3 muži, 2 ženy


Castor a Pollux – dvě nejzářivější hvězdy souhvězdí Blíženci se pod jinými jmény v lidských mýtech objevují už od dob Babylonské říše, kdy jejich přízviska pravděpodobně patřila tehdejšímu bohu moru a nákazy Nergalovi. Později se objevují i v řeckořímských bájích a v Bibli a celé souhvězdí Blíženců zaujímá v příbězích a legendách čím dál tím významnější postavení. Nehledě na astrologické významy, jež jsou mnohdy předimenzované a za vlasy přitažené, Blíženci zdůrazňují dvě stránky osobnosti, jak tu racionální, tak tu pudovou a zvířeckou.

 

Stejně tak mohou představovat dvě vzájemně blízké lidské bytosti, jako jsou v původní hře Pavla Bušty Adam s Evou a Josef s Marií, později v jiném smyslu Eva s Josefem a Marie s Adamem. Všichni procházejí protikladnými epizodami nepochopení a sblížení směřujícími k nevyhnutelnému konci.

 

Blíženci jsou tragikomickou hrou o dvanácti obrazech pojednávající o střetu osob dvou generací. Tuto srážku doprovází láska, chtíč a postupná ztráta iluzí. A samozřejmě nesmí chybět také Shakespeare!


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.