Zvejšková, Šárka (Česká republika)

<?php echo $this->item->title; ?>

narozena 1985 v Praze, studuje překladatelství a český jazyk a literaturu na FF UK. Z předchozího studia jí zůstala záliba v dobrém jídle a víně. Divadelní hru překládá poprvé a ráda by v tom pokračovala i nadále.