Clerici, Carlotta (Francie)

<?php echo $this->item->title; ?>

italská dramatička a režisérka žijící v Paříži. Narodila v Itálii, své hry píše ale převážně ve francouzštině. Vystudovala Divadelní akademii v Miláně a poté pokračovala ve studiu divadla v Paříži. Pracovala jako asistentka režie v Itálii i ve Francii. V roce 2002 založila spolu s režiséry Anne Coutureau, Yvane Garouel a Mitchem Hooperem divadelní společnost Théâtre Vivant. Mezi její hry patří: La Mission, L'Envol (Vzlet, překlad Jaromír Janeček), Le Grand fleuve, Ce soir j'ovule, C'est pas la fin du monde (Nejde o konec světa, překlad Jaromír Janeček).