García Lorca, Federico (Španělsko)

Španělský básník a dramatik Federico García Lorca (1898-1936) pocházel ze zámožné andaluské statkářské rodiny. Studoval filozofii a práva na univerzitě v Granadě a poté krátce i v Madridu, kde se napojil na tehdejší španělskou uměleckou avantgardu (Salvador Dalí a Luis Buňuel). Jedna z jeho nejznámějších sbírek Básník v New Yorku (1940) vznikla pod dojmy z jeho krátké návštěvy USA a na Kubě. V roce 1932 založil kočovnou divadelní společnost La Barraca (Bouda), která díky uvádění především španělské dramatiky Zlatého věku kulturně povznášela lidového diváka. V období 1933-34 pobýval na přednáškovém a divadelním turné v Argentině již jako světově známý básník. Po vypuknutí Francova povstání v roce 1936 byl pro své neskrývané levicově republikánské smýšlení popraven.
   Na Lorcovu počáteční dramatiku měly velký vliv postupy loutkového divadla, ale je zároveň i syntézou modernistických básnických tendencí. Jeho divadelní debuty představují krátké hry loutkového typu a fraškovitých hříček, ktere byly vydány pod názvem Pimprlata, tragikomedie o donu Kryštofousovi a panince Rositě a ve sbírce Krátké divadelní hry. Jeho tvorba pro divadlo pokračuje divokou fraškou Čarokrásná ševcová  (1930) a erotickou féerií Láska dona Perlimplína a vášnivost Belisina (1931). K jeho dramatickým vrcholům patří lidová romance Mariana Pinedová (1925), krátká hra Publikum (1933), Neprovdaná paní Rosita neboli Mluva květů (1935) a dramata Krvavá svatba (1933), Yerma (česky i  Pláňka, 1934) a Dům Bernardy Albové (1936). Kromě loutkových her a hříček DILIA nabízí všechny výše jmenované tituly v různých českých překladech.