Motýl, Petr (Česká republika)

Petr Motýl Básník a prozaik Petr Motýl se narodil 26. srpna 1964 v Klatovech. Vystudoval češtinu a dějepis na Pedagogické fakultě v Ostravě. Učitelské profesi se nevěnoval, pracoval jako listonoš, vrátný, topič, prodejce knih, čerpač vody, nyní se živí jako noční hlídač. Vydává různé polosamizdatové literární časopisy (Modrý květ, Sojky v hlavě, nejnověji Čmelák a svět). Žije v Praze. Petr Motýl je spisovatelem a básníkem pevně spjatým s konkrétním regionem, resp. místem (nejprve to bylo Ostravsko, nyní především periferie Prahy). Jde o bytostného empirika, pozorovatele, svérázného dokumentaristu své doby a svého kraje. Motýlův svět je světem viděným „zdola“. Mezi autorovy ústřední toposy patří hospoda, nádraží, fabrika, ubytovna a vůbec periferní městská čtvr?, zalidněná havíři, dělníky, číšníky, štamgasty, příslušníky národnostních menšin, kriminálníky, zkrátka outsidery všeho druhu. Motýl se řadí mezi velké pokušitele žánrů (poezie, básně v próze, román, drama) i poetik (střídání naturalistické a imaginativní polohy).
    Dílo Petra Motýla je poměrně rozsáhlé. Řada textů existuje ještě stále pouze v rukopisech, řada už je vydána. K rané tvorbě patří tři sbírky spojené s regionem Ostravska - Šílený Fridrich, Jazykem haldy a Černá pěna Ostravice -  a později subtilnější sbírka poezie Perle?ový dům. Co se týče Motýlových experimentů s různými žánry, nemůžeme nezmínit obsáhlý román Spratek a krásná Danuše, který je parodií detektivních příběhů, zašmodrchanou groteskou s politickým podtextem i bizarní postmoderní hrou s aluzemi. Pokusem o střet dramatického romantismu a životního realismu je divadelní hra Poklad na blatech, prokládaná hojnými zcizovacími efekty. Divadelní hry: Poklad na blatech (2002) Borracho Sestřička smrt Bibliografie: Ten veliký veliký kamenný dům nebo hrad tam daleko daleko v horách (MUKL, Havířov 1990), Šílený Fridrich (Mladá fronta, Praha 1992), Jazykem haldy (ECO Press, Frýdek-Místek 1993), Černá pěna Ostravice (ECO Press, Frýdek-Místek 1995), Spratek a krásná Danuše (Český spisovatel 1996), Perle?ový dům (Větrné mlýny, Brno 1998), Hálec (Vetus Via, Brno 1999), Lahve z ubytovny (Host, Brno 2000), Petrolej na odvrácené straně Měsíce (Votobia, Olomouc 2001), Vymrští se hned a začne tancovat (MAPA, Brno 2002), Poklad na blatech (Větrné mlýny, Brno 2002), Maják na konci světa (Klokočí a Knihovna Jana Drdy, Praha a Příbram 2003)