Benaïssa, Slimane (Francie)

<?php echo $this->item->title; ?>

(*1944) Alžírský dramatik, autor románů, režisér a herec Slimane Benaïssa celý svůj život zasvětil divadlu jak na úrovni praktické (vlastní divadelní skupina), tak na úrovni politické (ředitel divadla, ministerstvo kultury). Od roku 1993 žije ve Francii. Během devadesátých let sklidil celoevropský úspěch se hrami Au-dela du voile (Pod závojem) či Prophetes sans Dieu (Proroci bez Boha). Zúčastnil se mnoha festivalů (včetně festivalu v Avignonu) a rezidenčních pobytů a stipendií, kde také vzniklo mnoho jeho her.

V roce 2011 navštívil v rámci festivalu Tvůrčí Afrika Českou republiku. Na svém turné po českých městech seznámil publikum se svým životem a tvorbou. Návštěva se konala také u příležitosti českého vydání jeho hry Les Confessions d’un musulman de mauvaise foi (Zpověď nepovedeného muslima v překladu Matyldy a Michala Lázňovských). Jedním z ústředních motivů Benaïssovy tvorby je téma exilu a vykořeněnosti. Sám sebe považuje za součást tří kultur – původní berberské, francouzské a arabské.  Stojí tak nejen na křižovatce kulturní a náboženské, ale také jazykové. Při své návštěvě se Bena?ssa dotkl i tohoto tématu. Po odchodu z Alžírska, kde jeho hry nemohou být publikovány, píše ve francouzštině, která mu dala svobodu vyjádření. Arabština však zůstává jazykem jeho vlastní kultury. Jedině prostřednictvím ní je schopen postihnout všechny barvy a odstíny rodné země. V Benaïssově tvorbě se pak do popředí dostává snaha o mezikulturní dialog. S ironickým nadhledem a humorem i se zasvěcenou naléhavostí otevírá skrze své postavy obecná, avšak ve svém důsledku velmi aktuální témata víry, tolerance či svobody.