Zahirovic, Hasan (Bosna a Hercegovina)

*(1975)
<?php echo $this->item->title; ?>

Hasan Zahirović se narodil v roce 1975  ve východobosenském městě Brčko. S příchodem války musel přerušit střední ekonomickou školu ve třetím ročníku. Pokračoval školení v Zenici. Absolvoval Filozofickou fakultu v Sarajevu, obor pedagogika a působil jako výchovný poradce na Persko-bosenském gymnáziu v Sarajevu. Publikoval různé články z oblasti pedagogiky, nenásilné komunikace a divadla. Je spoluautorem knihy Metodika pro náboženskou výuku, v níž zapojil Komenského teorii vzdělání do výuky islámu. Absoloval také Uměleckou fakultu v Mostaru, obor herectví a pracoval jako herec Bosenského národního divadla v Zenici celých šest sezón. Věnuje se herectví, divadelní vědě, konkrétně meziválečnému a modernímu českému a jihoslovanskému současném divadlu a překladu. Od roku 2006 žije v České republice. Absolvoval divadelní vědu na  Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a je doktorandem DAMU, obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby. Byl garantem, dramaturgem a překladatelem většiny her Festivalu scénických čtení textů autorů z ex-jugoslávských zemí YOUGO! (Divadlo Feste, Brno, 2011). Spolu s dalšími kolegy překládá divadelní hry z bosenštiny, chorvatštiny  a srbštiny do češtiny. Jeden z těchto překladů – Obrazy ze stříbrného století – (ve spolupráci s J. Cindlerovou) byl uveden ve scénickém čtení v Divadle Husa na provázku a vydán v časopise Disk (prosinec, 2011). Do bosenštiny přeložil 101 básní J. Skácela (Tajne alejine jame, Dobra knjiga, Sarajevo, 2011), Věc Makropulos K. Čapka (Riječ, 2011), DorotkuM. Frydrychové, a titulky pro různé české filmy. Působí jako interní pedagog na Kulturní dramaturgii Slezské univerzity v Opavě.