Radzinskij, Edvard (Rusko)

*(1936)
<?php echo $this->item->title; ?>

je nesporně jednou z nejvýznamnějších osobnosti nejen ruské literatury přelomu tisíciletí. Od šedesátých let minulého století, kdy proslul jako dramatik, se těžiště jeho tvorby postupně posouvalo a světovými bestsellery se v posledních letech stala i jeho literární díla ze série „Tajemství historie“ (Rasputin, Poslední car…).

Nejproslulejším a nejpřekládanějším titulem této řady je Stalin a právě při jeho psaní narazil Radzinskij na neuvěřitelný příběh Stalinova spolubojovníka z dob gangsterských komunistických začátků, jediného z gruzínských druhů, kterému se povedlo Stalina přežít.

Tento příběh Radzinskij samostatně zpracoval v monodramatu Koba.