Singh Eliášová, Helena (Česká republika)

<?php echo $this->item->title; ?>

(1987, Praha) vystudovala dramaturgii na DAMU a mediální studia na Karlově Univerzitě v Praze. Od osmnácti let se věnuje dramatické tvorbě. Mezi nejčastější témata jejích her patří problematika subkultur, hledání vlastní identity, neschopnost zařazení se do společnosti, destrukce a rozklad lidských vztahů, moderní technologie aj. V roce 2007 získala za text Metal4ever ocenění v dramatické soutěži Zlatá divadelní žába, reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Hru uvedlo Divadlo LETÍ v rámci cyklu 8@8 (režie Daniel Špinar). Mimo to je autorkou politické satiry Na (d)ně!, divadelních her Hustler4U, Poslední večírek, Tentazione, Té noci, Maják a rozhlasových her Jako za živa a Pátek o desáté. V prosinci 2010 uvedlo Divadlo LETÍ její hru Cyberlove (režie Martina Schlegelová), která vznikla v rámci projektu Centrum současné dramatiky. „Komický, lehce absurdní, ale v jádru děsivý výhled budoucí možné lidské existence.“ (Marcela Magdová, Divadelní noviny, 7. 12. 2010) Německý překlad hry Cyberlove (překlad Doris Kouba) byl představen formou scénického čtení v rámci festivalu Kus: Česka 2016/ Ein Stück: Tschechien 2016 v Berlíně. V dubnu 2012 měla v Pidivadle premiéru její hudební komedie WE ARE THE TALENTS! (režie Pavel Khek). Za hry Hustler4U a Pátek o desáté získala Helena Eliášová Cenu Evalda Schorma za rok 2009. Hra Té noci získala 3. místo v soutěži o nejlepší hru v českém a slovenském jazyce DRÁMA 2010. Její dramatická prvotina Tentazione získala 1. místo v soutěži DRÁMA 2012. V září 2013 proběhlo na Nákladovém nádraží Žižkov scénické čtení její krátké hry Nádraží. Nikdy bych se nenarodil., která vznikla v rámci letní autorské rezidence Centra současné dramatiky Divadla LETÍ na téma Nádraží – Urbanismus – Veřejný prostor. Pravidelně spolupracuje s Českých rozhlasem. V současné době se zabývá také překladem z němčiny. Její překlad hry Falka Richtera Small Town Boy uvádí od června 2015 v režii Mariána Amslera Divadlo LETÍ. V dubnu 2016 uvedlo Divadlo LETÍ formou scénického čtení její hru Použití (režie: Martina Schlegelová), která vznikla jako dárek pro divadlo k jeho 10. výročí. „Hra nabízí kafkovský paradox, ovšem definovaný zcela současnou formou, a tím je ono marné hledání, bloudění v labyrintu vztahů, u nichž vlastně netušíme, nakolik jsou opravdové a nakolik jsou jen iluzí.“ (Jana Soprová o hře Použití) Její hra Amébní život byla v roce 2017 oceněna v dramatické soutěži Národního divadla Brno - Audience českých her. V říjnu 2018 připravilo Divadlo LETÍ scénické čtení jejího překladu hry Nory Abdel-Maksoud The making of/Film o filmu. Její hororová hra Maják měla rozhlasovou premiéru v bosenském národním rozhlase BH Radio 1 v říjnu 2021 (překlad: Adise Zuberović, režie: Mirza Skenderagić).