Vedral, Jan (Česká republika)

*(1955)

*20.11.1955

V roce 1981 absolvoval obor dramaturgie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Působil jako dramaturg v redakci rozhlasových her Československého rozhlasu v Praze a v řadě divadel, v druhé polovině 80.let jako šéfdramaturg v Divadle na Vinohradech v Praze. Spolupracoval na prvních uvedeních her předních českých autorů. Po revoluci v roce 1989 působil čtyři roky jako ředitel Městských divadel pražských. Působil mimo jiné jako dramaturg Činoherního studia Ústí nad Labem. Od 80. let se věnuje pedagogické práci. Publikuje teoretické studie, kritiky a fejetony. Je nepřehlédnutelným rozhlasovým autorem, zabývá se rovněž rozhlasovými dramatizacemi prozaických děl. V jeho dramatické tvorbě dominuje téma vztahu jedince a společnosti, často jedince výjimečného a společností deformovaného. V roce 2003 získal Cenu Alfréda Radoka za hru Kašpar Hauser - dítě Evropy. Jeho hra Máme ho! (Staří režiséři) se dostala do nominace na Cenu Alfréda Radoka v roce 2004, hru uvedlo v roce 2008 Národní divadlo v Praze. Od 80. let působí jako pedagog na pražské DAMU a na Akademii umění v Banské Bystrici. V současnosti působí jako dramaturg Divadla na Vinohradech.

 


Divadelní hry (výběr):

 • Polly v Západní Indii, 1981, premiéra 1981 AMU DISK - Divadelní studio DAMU Praha
 • Urmefisto, 1987, premiéra 9.2.1988 Divadlo na Vinohradech, Praha
 • Mistr a Markétka, 1988, premiéra 3.5.1989 Divadlo na Vinohradech, Praha (podle M.Bulgakova)
 • Nadsamec, 1992, premiéra 13.1.1993 Divadlo ABC – Městská divadla pražská, Praha (podle A.Jarryho)
 • Pěna dní, 1993,  premiéra 12.2.1994 Divadlo ABC – Městská divadla pražská, Praha (podle B.Viana)
 • Bolest a kámen, 1997
 • Achilleův syn se ptá na svého otce, 1999
 • Obrazy z Francouzské revoluce, 2000, premiéra 10.11.2000 Divadlo v Dlouhé, Praha (ve spolupráci s H.Burešovou a Š.Otčenáškem)
 • Moliére – Projekt, 2001, premiéra 14.12.2001 Činoherní studio, Ústí nad Labem, (ve spolupráci s M. Bambuškem)
 • Dítě Evropy (Kašpar Hauser), 2003, premiéra 17. 12. 2004 Jihočeské divadlo, České Budějovice
 • Máme ho! (Staří režiséři), 2004, premiéra 18. 3. 2008 Národní divadlo, Praha

Překlady:

 • Urmefisto – Urmefisto - německy
 • Máme ho! (Staří režiséři) – Wir haben ihn! (Alte Regisseure) - německy